1976. Våra hjältar Lenny och Jimpa tar sig an ett nytt fall, ledda av den talande NES:en Charlie. Ett sexistiskt skitspel till en ond svart maskin från Mordor! Det är viktigt att ta politisk ställning. Att visa att man inte tolererar vadsomhelst och… spela det.

Avsnittet är det sextonde av Ångestspel sedan starten och skapat under september-december 2014.

Share.

Stefan är den eviga ledaren av Videospelsklubben. Med en järnhand av skumgummi bestämmer han allt. Förutom att leda podcasten VSK Podcast så medverkar han i videos av olika slag, är webmästare och ganska lat.

1 kommentar

Leave A Reply