Ett actionladdat bilspel som aldrig passerade genom Bergsalas nålsöga hamnar under Daniels radar en varm sommardag.
Eller som Daniel uttrycker det; ”För att förstå att bestyckade bilar var värsta grejen på 80-talet måste man förstå 80-talet.”
Vem säger att man inte lär sig något av att spela spel?

Share.

Stefan är den eviga ledaren av Videospelsklubben. Med en järnhand av skumgummi bestämmer han allt. Förutom att leda podcasten VSK Podcast så medverkar han i videos av olika slag, är webmästare och ganska lat.

Leave A Reply