Ett kort litet specialavsnitt typ om ett boxningsspel till Nes… Nä. Inte Punch-Out. Ett annat… Såattee…

På grund av sin ringa längd är inte detta ett fullvärdigt avsnitt riktigt. Avsnitt 16,5, kan man säga.

Share.

Stefan är den eviga ledaren av Videospelsklubben. Med en järnhand av skumgummi bestämmer han allt. Förutom att leda podcasten VSK Podcast så medverkar han i videos av olika slag, är webmästare och ganska lat.

Leave A Reply