Nu blir det temaavsnitt. Daniel och Jimmy går på djupet med en sällan påtalad spelgenre till den klassiska grå åttabitaren och det blir allt annat än en ytlig granskning… Våra hjältar går i sjöslag med de tre ubåtsspelen Hunt for Red October, Silent Service och Sqoon.

Detta är avsnitt 17 av Ångestspel sedan starten. Det är ett avsnitt som har varit över ett år in the making! De inledande scenerna spelades in i mars 2014 och de avslutande i mars 2015.

Share.

Stefan är den eviga ledaren av Videospelsklubben. Med en järnhand av skumgummi bestämmer han allt. Förutom att leda podcasten VSK Podcast så medverkar han i videos av olika slag, är webmästare och ganska lat.

Leave A Reply