About Author

Stefan är den eviga ledaren av Videospelsklubben. Med en järnhand av skumgummi bestämmer han allt. Förutom att leda podcasten VSK Podcast så medverkar han i videos av olika slag, är webmästare och ganska lat.

1 kommentar

  1. Thomas Edman on

    Jag noterar att ni klarade av 3% på 20 minuter… Så i den takten tar det alltså ca 11 timmar att klara hela spelet. Är det någon som klarat det? Kan man spara?

Leave A Reply