Patrick and Steve take a close look at the soundtrack to Magician, an NES game released in 1990. Developed by Eurocom and scored by Neil Baldwin, Magician is a hidden gem of NES music with some very cool sound design.
This episode was originally published February 29,  2016.

Participants:
Patrick Todd
Steve Lakawicz

This episode:


Download

Share.

Stefan är den eviga ledaren av Videospelsklubben. Med en järnhand av skumgummi bestämmer han allt. Förutom att leda podcasten VSK Podcast så medverkar han i videos av olika slag, är webmästare och ganska lat.

Leave A Reply